Списък на продуктите от ИноБиоТех

Компанията извършва проучвания в областта на природните продукти и суровини за производство на висококачествени крайни продукти.

ИНОБИОТЕХ ЕООД e стартиращо микропредприятие, основано през 2014г. като търговска фирма със съфинансиране от Министерството на икономиката на Р. България под формата на спечелен грант в проект „Техностарт”.

Компанията извършва проучвания в областта на природните продукти и суровини за производство на висококачествени крайни продукти под формата на храни, фармацевтични и козметични изделия, базирани на характерни български природни суровини.

Още