Пиши ни
👋 Здравейте, екипът на "Здравница" е на Ваше разположение всеки работен ден от 9:00 до 18:00.

1. Предмет

1.1. Настоящите общи условия представляват условия за ползване на Здравословен онлайн магазин „Здравница“, които уреждат правилата за използване на shop.zdravnitza.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този онлайн магазин. Общите условия включват и споразумението между продавача и клиента при покупка през shop.zdravnitza.com


2. Данни за търговеца

2.1 „Здравница“ е регистрирана търговска марка, собственост на „Ню Ес Нет“ ЕООД със седалище на управление в България, София, ул. Одрин 74, ЕИК: BG121797027.

2.2. “Ню Ес Нет“ ЕООД администрира здравословен онлайн магазин „Здравница“ под формата на интернет платформата shop.zdravnitza.com

Можете да се свържете с нас на:
адрес: 1303 София, България, ул. Одрин 74
тел.: 02/ 483 72 91
e-mail: office@zdravnitza.com


3. Условия за ползване

3.1. Общите условия на „Здравница“ са задължителни за всички клиенти и потребители на платформата.

3.2. Всяка използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Ню Ес Нет“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им в Здравословен онлайн магазин „Здравница“.

3.4. „Ню Ес Нет“ ЕООД има право да извършва промени в условията за ползване по всяка време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5. За всяка промяна на общите условия „Ню Ес Нет“ ЕООД информира клиентите на Здравословен онлайн магазин „Здравница“ чрез публикуването им в платформата. В този смисъл клиентът и/или потребителят е задължен да прави справка за евентуални промени в общите условия при всяко ползване на платформата.

3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7. Здравословен онлайн магазин съдържа линкове (препратки) към други сайтове. „Ню Ес Нет“ ЕООД не носи отговорност за политиката, поверителността и информацията на интернет страници, които не администрира.


4. Политики за продажба

4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча или закупи стока и/или услуга през Здравословен онлайн магазин „Здравница“ по електронен път или по телефона. Направената заявка се регистрира от клиента или от служител на „Здравница“ от негово име.

4.2. Здравословен онлайн магазин „Здравница“ ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Уведомлението се изпраща по електронен път или се извършва по телефона.

4.3. Продавачът има право да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката поради различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност. При всички случай служителите на „Здравница“ уведомяват клиента по електронен път или по телефона. В тези случаи единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума за стоката или услугата.


5. Поръчка

5.1. Клиентът може да прави поръчки в Здравословен онлайн магазин „Здравница“ чрез добавянето на стоки или услуги в количката, следвайки указаните стъпки за поръчка.

5.2. Всяка добавена стока или услуга в количката може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на стоки или услуги към количката без поръчката да бъде завършена не води до регистрация на поръчката и автоматичното запазване на стоката или услугата.

5.3. Клиентът се задължава да отговаря за това всички данни, предоставени на „Здравница“ във връзка с поръчката да са коректни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.

5.4. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на „Здравница“ да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направена поръчка.

5.5. „Здравница“ има право да откаже да изпълни направена от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност за последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси другата за обезщетение за анулирането й в следните случаи:

- неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакция при онлайн плащане;
- предоставените от клиента данни са непълни и/или грешни.

5.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от „Здравница“ в случай, че се откаже от поръчката от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен от „Здравница“. Законовия срок за връщане на продукт е 14 дни от датата на получаване, на продукта. Клиентът следва да върне поръчаните продукти или услуги на „Здравница“ на адрес: 1303 София, България, ул. Одрин 74, като междувременно уведоми за това на office@zdravnitza.com или на тел.: 02/ 483 72 91.

5.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на поръчката, от която клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на пристигане на върнатия от клиента продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до никакви допълнителни разходи на клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

5.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на доказателство, че върнатите продукти са били изпратени.


6. Стоки или Услуги, за които клиентът няма право на отказ

6.1. Клиентът няма право да откаже направената поръчка в следните случаи:

6.1.1. При доставка на запечатани (пакетирани) стоки, които са разпечатани или отворени и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето.
6.1.2. При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
6.1.3 При изтичане на 14 дневния законов срок за връщане на продукт.


7. Поверителност и защита на личните данни

7.1. По смисъла на Закона за защита на личните данни „Ню Ес Нет“ ЕООД е регистриран Администратор на лични данни в регистъра на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.

Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични данни на „Здравница“ се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели:

7.1.1. Поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчки, фактуриране, разрешаване на спорове свързани с поръчки или разглеждане на изискванията им.
7.1.2. Периодични уведомления по е-мейл.
7.1.3. Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

7.2. Съгласно изискванията на българското законодателство „Здравница“ се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

7.3. Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: 1303 София, България, ул. Одрин 74, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, за което не дължи никаква допълнителна такса.


8. Приложимо право – Юрисдикция

8.1. Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуални спорове, възникнали между „Здравница“ и клиенти ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат разрешавани в компетентните български съдилища.


9. Плащане

9.1. Клиентът има възможност да заплаща направените поръчки по следните начини:

9.1.1. Наложен платеж – плащане в брой, при доставка. Поръчката е придружена със стокова разписка и касов бон издадени от „Ню Ес Нет“ ЕООД.
9.1.2. Плащане с кредитна/дебитна карта, чрез виртуален ПОС терминал.
9.1.3. Банков превод – по сметка на „Ню Ес Нет“ ЕООД

9.2. Плащания с наложен платеж могат да бъдат извършвани единствено в български лева.

9.3. Плащанията с кредитна/дебитна карта могат да бъдат извършени в български лева или евро.

9.4. Плащания по банков път могат да бъдат извършвани в български лева или евро.

9.5. В зависимост от избрания начин на плащане, клиентът получава необходимата информация, касаеща плащането по електронен път или по телефона.

9.6. Поръчки с метод на плащане – банков превод се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на „Ню Ес Нет“ ЕООД.


10. Доставка

10.1. Доставката се извършва чрез куриерски фирми на територията на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

10.2. Цената за доставка е включена в общата стойност на поръчката, освен когато клиентът ползва преференциални условия за безплатна доставка.

10.3. Цената за доставка варира спрямо броя и вида на поръчаните продукти, както и избраната куриерска фирма. Цени за доставка се изчисляват и предоставят на клиента преди поръчката да бъде завършена.

10.4. Поръчките се доставят до адрес на клиента или до офис на избраната куриерска фирма.

10.5. „Здравница“ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриерската фирма.

10.6. Поръчката се предава на клиента срещу подпис, който удостоверява, че поръчката в Здравословен онлайн магазин „Здравница“ е успешно завършена.


11. Разрешаване на спорове

Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове www.ec.europa.eu/consumers/odr/ предоставя информация за алтернативно разрешаване на спорове, която може да е от интерес, ако има спор, който не можем да разрешим между нас. За повече информация, моля свържете се с нас.


12. Други

11.1. „Здравница“ предупреждава клиентите/потребителите, че предоставената информация в информационни портал и здравословния онлайн магазин не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

11.2. Изборът от клиента на билки, хранителни добавки, диети трябва да бъде съгласуван с личния лекар или лекар-специалист, който отговаря за здравословното му състояние.

„Ню Ес Нет” ЕООД не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.


13. Контакти

Клиентите и потребителите на „Здравница“ могат да се свържат с нас:

Логистичен център „Здравница“
1303 София, България
Ул. Одрин 74
Тел.: 02/ 483 72 91; 426 02 62

Здравословен магазин „Здравница“
1000 София, България
Ул. Неофит Рилски 23
Тел.: 02/ 483 73 42
e-mail: office@zdravnitza.com

или чрез раздел КОНТАКТИ

Последна актуализация: Август, 2021 г.