Моля, прочете внимателно и изцяло настоящите "Условия за ползване" преди да използвате услугите, предоставяни от Здравословен онлайн магазин "Здравница"

ЗДРАВНИЦА регистрирана търговска марка и е собственост на „Ню Ес Нет” ЕООД. Дружество е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:гр. София, ул. „Иван Денкоглу” №1.

Използването на ЗДРАВНИЦА, независимо дали ПОТЕБИТЕЛЯ е потвърдил своето съгласие или не, означава, че Е СЪГЛАСЕН с настоящите условия.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Ню Ес Нет” ЕООД от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационните масиви и УСЛУГИ на ЗДРАВНИЦА, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход. 

Дружеството е регистрирано в Комисията за защита на личните данни по повод данните, предоставяни доброволно от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с ползваните от тях на УСЛУГИ.

Условия за пазарауване в Здравословен онлайн магазин "Здравница"

Рекламираните в ЗДРАВНИЦА стоки се предлагат от търговци на територията на цялата страна, като чрез системата на ЗДРАВНИЦА се осигурява контакт между КЛИЕНТ и ТЪРГОВЦИ.

Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС.

Представените стоки се закупуват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ЗДРАВНИЦА чрез упълномощаване на „Ню Ес Нет” ЕООД да извърши покупката от тяхно име и за тяхна сметка от търговски обект на съответния търговец.

Указаните условията на закупуване и доставка на представените стоки в сайта са личен избор на потребителя.

Заявяването на интерес – “поръчка” за определена стока става чрез натискане на бутона "Поръчай" след избор на избраното количeство.

След натискане на бутона "ПРИКЛЮЧВАНЕ" се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил „Ню Ес Нет” ЕООД да закупи избраните стоки от името и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ от съответния търговски обект при обявените в ЗДРАВНИЦА условия и цени.

При поръчката клиентът задължително посочва име, точен адрес и телефон, данни за фирмата (в случай, че се издава фактура).

Условия за доставка

Доставката на стоките от „Ню Ес Нет” ЕООД да ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва посредством куриер, като разходите по доставянето се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката.

След натискане на бутона "ПРИКЛЮЧВАНЕ" се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил „Ню Ес Нет” ЕООД да организира доставката на закупените стоки на посочения от него адрес или съответен офис на куриерската фирма.

При избор на “доставка с наложен платеж” , ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя на стоката заедно с транспортните разходи по доставката.

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес „Ню Ес Нет” ЕООД се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка, а потребителят се задължава да му възстанови направените разходи за закупуване на стоката и доставката й.

Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

При избор на начин на плащане “БАНКОВ ПРЕВОД” банковите данни необходими за плащането се посочват в е-мейла, който потребителя получава за потвърждаване на заявката. Доставката се осъществява след получаване на банковия превод. В този случай при доставката потребителя дължи единствено заплащане на евентуалните транспортни разходи.

Цената на транспортните разходи по доставката се посочват от „Ню Ес Нет” ЕООД в момента на заявяване на стоката. 

В случай на неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по доставка, екипът на ЗДРАВНИЦА има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна.

Предоставяната от „Ню Ес Нет” ЕООД услуга е за сметка на ТЪРГОВЦИТЕ предлагащи представените стоки.

Отказ от получаване на поръчаните и доставени стоки

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, поръчал стока чрез ЗДРАВНИЦА и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферираната;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯ може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена във всички предвидените от закона случаи и срокове, като си претенции следва да отправи към ТЪРГОВЕЦА, от който е закупена.

Във връзка с упражняване на горното право „Ню Ес Нет” ЕООД предоставя цялата известна му информация за Търговеца и търговските му обекти.

Защите на личните данни и конфиденциална политика

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние чрез ЗДРАВНИЦА на „Ню Ес Нет” ЕООД при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от „Ню Ес Нет” ЕООД по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от „Ню Ес Нет” ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

Други

„Ню Ес Нет” ЕООД предупреждава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Изборът от ПОТРЕБИТЕЛЯ на билки, хранителни добавки, диети трябва да бъде съгласуван с личния лекар или лекар-специалист, който отговаря за здравословното му състояние.

Относно съдържанието и достоверността на всички реклами, фигуриращи в сайта ЗДРАВНИЦА, както и за запазените търговски марки, в случай, че касаят такива, отговорност носят единствено рекламодателите. „Ню Ес Нет” ЕООД не носи отговорност за последиците и причинените вреди произтичащи от взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и лекарите, хомеопатите, билколечителите и всички специалисти които имат право да упражняват алтернативна медицина, публикували свои материали и реклами в информационния масив на ЗДРАВНИЦА. 

„Ню Ес Нет” ЕООД не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.

Всички връзки (LINKS), включени в страниците на ЗДРАВНИЦА могат да пренасочват потребителите на услугите към други сайтове, който се намират извън контрола на „Ню Ес Нет” ЕООД. В тези случаи „Ню Ес Нет” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, на който и да е сайт свързан със ЗДРАВНИЦА.

Координатите за контакти с екипа на ЗДРАВНИЦА са следните :
гр. София, ул.”Иван Денкоглу” №1, ет.4, ап.13
тел.: +359 2 9320951 ; 9320957

Корродинатите за контакт със Здравословен магазин "Здравница" са следите:
гр. София, ул. Неофит Рилски 23
тел.: +359 2 483 73 42

Ако имате нужда от помощ можете да се свържете с нас и на: office@zdravnitza.com

Последна актуализация - месец Декември 2014 година.