Списък на продуктите от Пчеларска ферма Амброзия

Пчеларска ферма "Амброзия", която притежава ферма с над 2100 пчелни семейства, се е заела с нелесната задача да доставя на българите винаги качествен и чист пчелен мед и пчелни продукти.

Пчеларска ферма "Амброзия", която притежава ферма с над 2100 пчелни семейства, се е заела с нелесната задача да доставя на българите винаги качествен и чист пчелен мед и пчелни продукти.

Още