Витамините са включени в редица биохимични процеси в тялото. При липсва на витамини много от тези процеси се нарушават, което води до неправилно функциониране на тялото и непосредствени последици.