Списък на продуктите от Веридия 21

„Веридия” беше стартирана, като естествено продължение на разработките в областта на билковите рецептури на д-р Димитър Пашкулев.

„Веридия” беше стартирана през 1998/1999 г, като естествено продължение на разработките в областта на билковите рецептури на д-р Димитър Пашкулев.

Още