От медицинска гледна точка депресията е психична болест, която се характеризира с потиснато настроение, загуба на радост, интерес към живота и др. Именно при започващи и по-леки форми е някои лечебни растения могат да бъдат приложени с голям успех.