Содата е известна на човека от хиляда и петстотин – две хиляди години преди нашата ера, а може би и по-рано. Добивана е от содените езера.