Намаленото ниво на магнезий по време на бременност води до преждевременни контракции и алопатичната медицина третира това състояние предимно с магнезиев сулфат. Но високите дози на токолитичен магнезиев сулфат, предписвани на бременните жени при поява на преждевременна родова дейност могат да бъдат токсични и понякога – летални за новороденото.

Магнезиевият сулфат, даден на жени непосредствено преди прекалено ранна преждевременна родова дейност можа да подобри изхода за бебето в много отношения. Не са наблюдавани сериозни вредни ефекти при по-ниски дози.

Магнезиевият хлорид е нужен за производството на голямо количество стомашни киселини всеки ден и за стимулирането на преработващите нишестето ензими. Може да използваме магнезиевия като оксид или карбонат, но тогава ще се налага да произвеждаме допълнително солна киселина, за да го абсорбираме. Много хора в напреднала възраст, особено ако са с хронични заболявания, се нуждаят отчаяно от повече магнезий, но не могат да произвеждат достатъчно солна киселина и в резултат няма как да абсорбират окиса или карбоната.

Сулфатът също е важен и влияе почти на всички клетъчни функции. Сулфатът се прикрепва към феноли и ги прави не толкова вредни, като ги подготвя, за да бъдат изхвърлени от бъбреците. Много от тези потенциално токсични молекули се съдържат в храната. Сулфатът регулира дейността на много молекули.Много системи в тялото не функционират добре в бедна на сулфат среда. Сярата е толкова важна за живота, че тялото очевидно взема назаем протеини от мускулите, за да предотврати пълното изчерпване на този елемент.

Магнезиевият сулфат спасява човешкия живот в спешни ситуации също толкова бързо и ефикасно като магнезиевия хлорид, но именно магнезиевия хлорид отговаря на изискванията за едно универсално лекарство, нещо, което не може да се каже за магнезиевия сулфат.