Диабетът е обменно заболяване, което се характеризира с необичайно високо ниво на гликозата в кръвта. Диабетът бива два типа - инсулинозависим и не инсулинозависим.