Подправката е била позната на българите до началото на 20-и век, след което е забравена. Като подправка се използват изсушените близалца, събрани от цветовете на посевния шафран.