Етеричните масла представляват природен продукт, който се получава от природни, растителни суровини чрез метода на дестилация. Могат да се получават и по механичен начин, чрез пресоване (например маслата от цитруси) или чрез екстракция.

Те се използват в три промишлени отрасъла: козметикa и парфюмерия, кулинария и ароматерапевтични и лекарствени средства.

Етеричните масла са благоуханни и с висок коефициент на изпаряемост. Не са мазни, тяхната консистенция повече се приближава до тази на водата отколкото на мазнините. Те са сложни органични съединения, които съдържат от 50 до 500 различни органични съставки, като най-често срещани са представителите на алкохоли, естери, кетони, алдехиди, терпени, феноли и окиси. Този сложен състав е твърде динамичен, което определя уникалността на етеричните масла и тяхната адаптивност. Може би за това са една неоспорима алтернатива на антибиотиците, тъй като микроорганизмите не могат да се адаптират към тяхната вариабилност. Тези благоуханни вещества се образуват в хлоропластите на листото, където образуват съединения с глюкозата.

Тези глюкозиди се придвижват в растителния организъм като в различните части на денонощието или на процеса на развитие на растението те се концентрират в цвета, ствола, листата или корените. Това определя и технологията на тяхното получаване. Докато са в растението те се разполагат в т.нар. екзогенни (външни) или ендогенни (вътрешни) вместилища. До момента на извличането им, те постоянно променят състава си в зависимост от външните и вътрешни физикохимични фактори в условията на които се развива растението. Няма две растения, дори и от един и същ вид, които да ухаят еднакво. Есенцията (етеричното масло) на всяко растение е едва ли не неговата легитимност, неговия паспорт. Тя служи на растението да привлича или отблъсква определени насекоми в зависимост от целите (защита, репродукция и т.н.). Изпаряването на есенциите от растението е защитен механизъм за защита от бактерии, вируси и паразити. Тази ароматична аура предпазва растението от горещина и студ. Може да се направи аналогия на етеричните масла с кръвта на човека. След като за растенията проявяват витализиращо, терапевтично, афродизиачно и др. действия, то защо да не се възползват и хората от този дар от Боговете.

Това е възможно благодарение на най-приятната и най-безграничната наука "Ароматерапия". Въпреки, че като термин тя е създадена едва в края на XIX век от Рене-Морис Гатфосе, хората се възползват от здравословните благовония от незапомнени времена. Етеричните масла са основния инструмент с който борави ароматерапията.

Разтворими са в алкохол, етер и тежки, базисни масла, но не и във вода, което дава възможност да се прилагат върху човешкото тяло по различен начина (масаж, арома вана, арома инхалатор, компреси и др.)

Съществуват над 3000 вида етеричномаслени растения, като в ароматерапията се използват около 100.

Най-разпространеното съдържание на етерично масло в растението е от 0,2% - 1%. Най-голямото съдържание е в сухите карамфилови пъпки 15-18%. В зависимост от частите на растението с най-голяма концентрация на етерично масло съществува следната класификация:

- Листни - обработват се листата (мента, салвия)
- Цветни - обработват се цветовете (роза, лайка, лавандула)
- Дървесина - сандалово дърво
- Кора-бреза
- Плодове и семена - хвойна, цитруси, резене, анасон.
- Смоли и балсами - отделят се естествено или чрез нараняване (тамян, елеми, смирна).

Етеричните масла имат трайност от 6 м. до 10 г. при правилно съхраняване. Маслата трябва да се съхраняват на хладно и тъмно, в стъклени, тъмни шишета.

По-тежките като аромат масла са с по-голям вискозитет и по-трайни от ниско вискозните, които имат по-висок коефициент на изпаряемост. Например маслото от сандалово дърво може да си запази аромата в продължение на десетки дни, а лимоновото, което е със съдържание на повече терпени, е значително по-нетрайно поради голямата си летливост. Етеричните масла са лесно запалими. Тяхната точка на възпламеняване е от 43 до 70 C.

Качеството на маслата е от голямо значение за терапевтичните им свойства. За да са годни за ароматерапия те трябва да са цялостни, т.е. в състава им да присъстват всичките определящи ги съставки. Направен е анализ на състава на етерично масло от лимонен евкалипт и е установено, че когато са изолирани, те са много слабо активни. Когато обаче били смесени в съответните пропорции, въздействието им се усилило многократно. При разглеждането на химичния състав на етеричното масло трябва да се обръща внимание и на тези които присъстват дори и само със следи, защото те могат да играят ролята на катализатори.

С времето аромата и химичния състав на маслата се променя. Съществуват международно установени норми за химичния състав на маслото получено в различни райони на Земята. Вариациите на качествата и аромата на етеричните масла са подобни на тези на вкуса на вината. Качеството може да се повлияе от измръзване, изтощена почва, суша и др. Производството и цената могат да се повлияят и от политическата обстановка в страната производител. Високата цена и специфичният производствен процес създават условия за масово фалшифициране на тези продукти.

От къде да купим етерични масла?

Богата гама от етерични масла можете да намерите в "Здравница". Продуктите, които можем да предложим ще намерите в категория ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Можете да направите Вашата поръчка онлайн. "Здравница" доставя своите продукти до всяка точка на България и Европа.

Етерични масла можете да закупите и на място в търговските обекти на "Здравница":

Здравословен магазин "Здравница"
гр. София, ул. Неофит Рилски 23, тел.: 02 483 73 42

Здравословен магазин "Здравница"
гр. София, ул. Одрин 74, тел.: 02 423 09 14