Още през Средните векове в Китай и в Европа белият трън е бил използван да подобрява работата на черния дроб и жлъчката и да нормализира храносмилането.