Терапевтичната система на д-р Бах се базира основно на принципа, че балансът на емоционалния свят е в основата на доброто здраве – всяка от неговите 38 цветни есенции, е предназначена да въздейства върху емоционалните причинители на болестта.