Почти всеки втори българин страда от нередовен стомах. Статистиките показват, че този проблем по-често се среща жените. Ако се изхождате през различни интервали от време или веднъж на 4-5 и повече дни, значи със сигурност сте запечен.