В нашата народна медицина шипката се прилага много широко и старите билкари не напразно я наричат „царица на билките”.