Витамин С играе ролята и на антиоксидант - неутрализира опасните свободни радикали, произвеждани при об­мяната на веществата. Той е важна съставка на семенната течност.