В сезона на простудни и респираторни заболявания, грип погледът е насочен и към малината. Тя се препоръчва още при радикулит, състояния на треска, болки в ставите и невралгии.