Черният оман е лечебно растение, което можем да окачествим като една от най-добрите и незаменими български билки. Растението е познато като лечебно още на древните траки и римляните.