Сините сливи са особено нужни за възрастните хора, защото с напредването на възрастта способността на организма да се противопоставя на свободните радикали, намалява.