Демир Бозан - Кандилколистно обичниче View larger

Демир Бозан - Кандилколистно обичниче

от: Съни

Противотуморно и хипотензивно (намалаващо кръвното налягане) Опаковка: 20 гр.

More details

Packing: 20 гр.
Origin: България1,94 € 1.94


More info

Демир Бозан
Thalictrum aquilegifolium L.
Обичниче - Кандилколистно


Кандилколистното обичниче или както го наричат още - Демир Бозан, се опрашва както от вятъра, така и от насекоми, които събират полен от неговите цветове.

Кандилколистното обичниче е многогодишно растение с късо хоризонтално коренище. Цялото е покрито със синкав налеп.

Приосновните листа са 4 пъти разделени, разширени в основата си във влагалище. Стълбовите листа са обикновено по-малко наделени и с по-тесни делчета.

Характерни белези на цвета са:
- невзрачен
- дребен околоцветник
- многобройни тичинки с дълги гъвкави дръжки с висока продукция на дребни и леки поленови зърна, които се разнасят далече от вятъра при липса на нектар.

Съцветието е гъста или рехава щитовидна метлица с прицветници в основата на цветните дръжки.
Околоцветните листчета са 4, които са белезникави и бързо опадват.

Тичинките са многобройни с дълги, кухи бели или розови дръжки, които се разширяват от основата към върха си.

Плодниците са от 6 до 15. Техните близалца са значително удължени, което увеличава приемащата им повърхност. Сборният плод е съставен от орехчета.

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Витошки район, Беласица, Рила, Родопи, Средна гора, Западни гранични планини, Пирин, Славянка, Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа.

Кандилколистното обичниче или както го наричат още - Демир Бозан, отварата от което според народните вярвания и магии се смята за любовен елексир, расте из храсталаците и по тревистите места.

То, както и останалите видове от рода си е отровно поради съдържанието на алкалоиди(бисбензилизохинолинови и др.)
Използват се надземните части.

Притежава противотуморно и хипотензивно (намалаващо кръвното налягане) действие. Цени се и заради декоративната му стойност и като медоносно растение, въпреки, че не отделя нектар.

Като продукт:
Демир бозан - стрък


Дейсвие: противотуморно и хипотензивно (намалаващо кръвното налягане)

Опаковка: 20 гр.

Reviews

Write a review
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче

Демир Бозан - Кандилколистно обичниче

Противотуморно и хипотензивно (намалаващо кръвното налягане)
Опаковка: 20 гр.

Write a review
Path: > > > > Демир Бозан - Кандилколистно обичниче

Related Products

Products in the same categoryCustomers who bought this product also bought: