За пръв път киселото мляко се споменава в литературата през VIII век под старобългарското му име йогурт. Чингиз хан използвал киселото мляко за храна в армията.