Нахутът се смята за едно от най-рано култивираните от човека бобови растения. В течение на хилядолетия кулинарните традиции, свързани с нахута, се задълбочават и развиват главно в страните от Средиземноморския басейн.